česky <<< >>>

Krásnolipské putování

Kyjovská skalní stezka

Souběžně s údolní silnicí, která byla vybudována Horským spolkem v letech 1905–1906, vede po skalách 1,7 km dlouhá turistická stezka, kterou zřídila Kyjovská sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy. V letech 1991–1998 byla Klubem Českých turistů Krásná Lípa kompletně zrekonstruována. Trasa vede po žluté a je vedena společně s Köglerovou stezkou skalnatým terénem, s množstvím krásných vyhlídek na bizarní skalní útvary, což připomínají i jejich názvy: Pekelná brána, Kočka a Pes, Skalní Bratři, Lví doupě, Obří hlava, Praporek, Vikingská loď apod.

Skalní stezka

Ve směru Köglerovi stezky trasa začíná na Kinského vyhlídce a odtud strmě klesá k Nebeské bráně vytvořené zříceným balvanem. Dále míjí skalku s vytesaným obličejem a kolem jeskyňky pokračuje ke skalní skupině Kočka a pes a k úzké Pekelné bráně. Poté klesá skalní strží Peklo k cestě vedoucí podél Sýrového potoka. Za cestou stezka opět stoupá ke skupince skal Skalní bratři, které jsou propojeny můstky. Dále nás vede k převisu s vytesaným tunele Lví doupě a při sestupu do rokle mineme po pravé straně skalní útvar Obří hlava. Za roklí nás kamenné schodiště zavede na Kyjovský hrad. Při sestupu z hradu úzkou skalní rozsedlinou s kamennými schůdky dojdeme do údolí Bystrého potůčku. Cestou mineme další skalní útvary: skálu ve tvaru jehlanu s praporkem Praporek, Vikingskou loď, Holubici, Pannu a Trojčata. Poté se stezka vrací na silničku v údolí Křinice.

Schody

Jeden z výhledů

Užitečné informace

Užitečné odkazy:

http://www.krasnalipa.cz http://www.ceskesvycarsko.cz

GPS pozice

N 50° 54.694', E 14° 27.075'
[GPX]

[MAPY.CZ]