česky <<< >>>

Krásnolipské putování

Kyjov u Fakulty

Výchozí místo do Kyjovského údolí, které nabízí největší počet variant nástupu na Köglerovu naučnou stezku krásnolipskem. Doporučit le postup od informační tabule č. 19 a další pokračování ve směru stezky.

Národní park České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen k 1. 1. 2000 na celkové rozloze 79 km², z čehož více než 97 % tvoří lesy. Sídlem Správy Národního parku je město Krásná Lípa. Hlavním předmětem ochrany v Národním parku České Švýcarsko je unikátní geomorfologie skalního města a na ni vázaná rozmanitost rostlin a živočichů. Typické jsou nesčetné skalní hřbety, kaňony, pískovcové věže a stolové hory strmící nad nedohledným mořem lesů, které doslova ohromí vnímavého návštěvníka.

Kyjovské údolí

Kyjovským údolím se nazývá část kaňonu říčky Křinice v křídových kvádrových pískovcích. Táhne se od Kyjova na SZ k Turistickému mostu, odtud pokračuje k západu až po most při ústí Brtnického a Bílého potoka, kde bývala zaniklá osada Zadní Doubice. V minulosti lidé Křinici využívali hlavně k plavení dříví a k pohonu několika mlýnů a pil. Přítomnost tří středověkých hrádků (Kyjovský, Brtnický a Vlčí) napovídá, že blízko snad vedly dávné obchodní stezky. Hrad Hohnstein dnes v SRN – kdysi jako majetek Berků z Dubé patřil k Čechám. Údolí je východištěm do mnoha roklí, v kterých se nachází bizarní skalní útvary i lezecké věže. Říčka Křinice poskytuje útočiště různým živočichům, např. pstruh obecný, losos obecný, vranka obecná nebo mihule potoční. Ze savců je to vydra říční nebo rejsek vodní. Z ptáků zde můžeme spatřit ledňáčka říčního, skorce vodního, konipasa horského, vzácně čápa černého.

Údolí říčky Křinice

Užitečné informace

Užitečné odkazy:
http://www.krasnalipa.cz http://www.ceskesvycarsko.cz

GPS pozice

N 50° 54.826', E 14° 27.774'
[GPX]

[MAPY.CZ]