česky english <<< >>>

Geologická stezka

Lom v Kozle

Téměř celá východní lomová stěna je tvořena jednou stranou tektonické poruchy – dislokace, zde běžně zvanou tektonické zrcadlo. Tento zlom porušuje vrásovou stavbu a prochází napříč vrstvami. Jeho vznik je řazen do závěrečné fáze variského vrásnění. Na zlomové ploše je patrno rýhování (ohlazy). Tyto ohlazy vznikly při pohybu sousedících bloků podél této poruchy. Podle pozvolného přechodu zakončení rýhování na jednu stranu a jeho orientace můžeme určit charakter pohybu. Podél těchto zlomů proudily roztoky o teplotě 70–120 °C, které daly vzniknout i přes 1 m mocným kalcitovým žilám. Tektonická porucha i v současnosti znamená preferovanou cestu pro pohyb podzemních vod. Proto podél poruch přednostně postupuje zkrasovění. V horní části plochy jsou nápadné krasové dutiny vyplněné převážně červenohnědými zvětralinami. Archeologicky velmi cenné nálezy artefaktů v sedimentární výplni blízké veřejnosti nepřístupné jeskyně Nad Kačákem dosvědčují využívání místních jeskyní člověkem již ve středním paleolitu.

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 56.930', E 14° 7.662'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://