česky english <<< >>>

Geologická stezka

Špičatý vrch – diabas

Svatojánské vulkanické centrum (silur, 427 miliónů let) Odkryv ve vrstevnatých hnědých a nazelenalých tufitech s vložkami narůžovělých a zelenavých tufitických bioklastických vápenců patřících ke svrchní části motolského souvrství (homer, wenlock, silur). Vzácně se zde vyskytují ramenonožci a tabulátní koráli rodu Favosites. V levé části odkryvu se mezi břidlice vtlačila jeden metr mocná ložní žíla diabasu s mandlovcovou texturou. V pravé části je v těchto tufitech mocná poloha vulkanické brekcie. Mezi těmito dvěmi horninovými tělesy se prodrala 5 m mocná žíla jemnozrnného černého diabasu, který nemá žádné známky přeměny způsobené stykem s mořskou vodou a svým složením odpovídá suchozemským výlevným bazaltům (čedičům). Diabas obsahuje vyrostlice zelených olivínů a velké vyrostlice nepřeměněných bazických plagioklasů (živců), které jsou koncentrovány hlavně ve svrchní části žíly, kde je vyvinuta až mandlovcová textura. Výskyt tohoto typu horniny potvrzuje, že v době vrcholného silurského vulkanismu před cca 425 milióny lety dosahovala sopečná činnost nad mořskou hladinu a vytvářela ostrovy. Jedním takovým nahromaděním sopečného materiálu je tzv. svatojánské vulkanické centrum, ke kterému náleží i tento výlev.

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 58.706', E 14° 9.770'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://