česky english <<< >>>

Geologická stezka

U Dubu

Geologický odkryv hraničních vrstev chotečského souvrství (eifel) a srbského souvrství (givet) – střední devon, 380 miliónů let. Odkrytá hranice podložních světle šedých bioklastických krinoidových choteč- ských vápenců a tmavě šedých až černých vápnitých břidlic kačáckých vrstev srbského souvrství je nápadně ostrá. To dokládá, že změny sedimentačních podmínek byly velmi rychlé. Z hlediska geologického pojetí času se jednalo o několik set tisíc let. Změna se neprojevila pouze v nahrazení usazování vápenců sedimentací břidlic, ale rovněž v odlišnosti společenstev zkamenělin z obou souvrství. Zatímco v podlož- ních vápencích nalézáme i zástupce bentických, u dna žijících organismů, jako např. trilobita Struveaspis fugitiva, je fauna kačáckých vrstev mnohem chudší s převahou planktonních a volně plovoucích živočichů. Stratigrafické členění středního devonu je založeno i na již vymřelé skupině drobných organismů s kuželovými schránkami – tentakulitů. Vůdčím druhem pro bázi kačá ckých vrstev je tentakulit Nowakia otomari s vlnitou schránkou na rozdíl od zde rovněž hojného druhu, Styliolina fissurella s hladkou schránkou. Změna byla způsobena výzdvihem hladiny světového oceánu. Studená oceanická voda pronikla do sedimentačního prostoru pevninského šelfu a zahubila bentická společenstva. Prostředí se stalo anoxickým. Projevy jsou sledovatelné na mnoha místech po celém světě a velmi výrazné jsou např. v severní Africe a Španělsku. V geologické literatuře je tato globální změna označována podle projevů ve středočeském devonu jako kačácký event.

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 56.716', E 14° 10.982'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://