česky english polski <<< >>>

CHKO Beskydy

Pulčín - Hradisko

Nacházíte se na bezpanelové naučné stezce Javorníky v Národní přírodní rezervaci Pučín-Hradisko. Více – www.javorniky.org

Turisticky atraktivní území s výskytem významného geologického fenoménu – skalního města, s archeologickými nálezy z prehistorie i středověku (zbytky skalního hrádku). Skalní útvary odolného pískovce vypreparované z méně odolných hornin na vrcholu i svazích kopce Hradisko jsou spolu se zbytky zachovalých lesních porostů chráněny v Národní přírodní rezervaci Pulčín-Hradisko

V podrostu se daří bylinám jako kyčelnici devítilisté, žindavě evropské nebo věsence nachové, různým druhům mechů, lišejníků, kapradin a plavuním. Na přilehlých pastvinách roste řada teplomilných druhů rostlin, např. zvonek broskvolistý a pupava bezlodyžná. Z orchidejí zde můžeme najít vstavač mužský nebo prstnatec bezový, u pramenišť pak prstnatec májový.

V území roste celá řada hub, mezi zajímavé druhy patří například rezavec šikmý, korálovec bukový nebo krásnoporka kozí noha a další.

Teplé stráně lákají motýly batolce duhového a otakárka fenyklového, osluněné skály jsou ideální pro ještěrky a zmiji obecnou. Na mokřejších místech můžeme najít mloka skvrnitého a žáby kuňku žlutobřichou nebo ropuchu obecnou.

Staré lesní porosty pak vyhledávají ptáci jako strakapoud bělohřbetý nebo čáp černý. V jeskyních a skalních štěrbinách se mohou zabydlet netopýři.

Víte, že…

Hrad Pulčín byl zničen za česko-uherských válek v roce 1470 a jako pustý se uvádí už v roce 1517. Pulčínské skály byly kolébkou trampingu na severovýchodní Moravě? První osada Hawai zde byla založena v roce 1938, další TO Dakota (z. 1945) a T.O. “17” (z. 1949) a že fungují dodnes?

Ochrana přírody

Turisté zde mají právo procházet se po značených turistických stezkách, které nejsou lemovány hromadami odpadků, přestože jsou využívány řadou dalších turistů…

komiks

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 13.880', E 18° 4.920'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz