česky deutsch <<< >>>

Lomy na Damilu

Starý Bílý lom

Dne 6.4. 1895 podala firma Franz Schon a synové v Praze u České západní dráhy žádost o udělení koncese na stavbu úzkorozchodné místní dráhy ze stanice Beroun přes Tetín do Koněprus, ke svozu vápence pro cementárny v Králově Dvoře. Zákonem a výnosem rakouského ministerstva železnice ze dne 7.1.1899 č. 7, udělilo ministerstvo železnic firmě Fr. Scon a synové koncesi ke stavbě a provozu úzkorozchodné drobné dráhy s parním provozem. Sloužit měla výhradně veřejné přepravě zboží ze stanice Beroun-drobná dráha k vápencovým lomům v Koněprusích s odbočkami doSekery a Kobyly a do Králova Dvora k cementárně s odbočkou k pecím této cementárny, s výhybkou k připojení na projektovanou seřaďovací stanici státních drah v Berouně, a s odbočkou k nákladišti Bílý lom. Byla založena akciová společnost Drobná dráha Králův Dvůr-Beroun-Koněprusy se sídlem v Praze. Dne 9.5. 1898 byl zahájen pravidelný provoz. Koncese měla mít platnost do 20.2.1957. Hlavní trať Králův Dvůr-Beroun-Koněprusy měřila 10,534 km(stavební délka 11,354 km) a byla jednokolejná. Odbočka ze stanice Koněprusy do lomu Kobyla měřila 0,811 km. Postupem doby byly vystavěny další odbočky, 0,898 Km do Bílého lomu, Císařský lom 0,443 km, odbočka Damil 0,368. K mírnému útlumu došlo až za hospodářské krize ve 30. Letech, některé lomy byly uzavřeny, 1936 byla zrušena odbočka Kobyla (od km 0,165), v nákladišti Tetín byla zrušena odbočná kolej. 4.10. 1943 byl změněn statut dráhy na neveřejnou, vlastníkem KDC, a.s. Po 2.sv. válce se provoz opět oživil na dráze, v lomech a cementárnách. V roce 1961 bylo rozhodnuto dráhu ponechat do roku 1962, provoz byl ukončen 24.12.1962, úředně byla zrušena 31.12.1962. Lo­komotivy byly rozprodány nebo sešrotovány, vozy postupnmě sešrotovány, svršek snesen, most přes silnici v Koněprusích odstraněn.

GPS pozice

N 49° 56.626', E 14° 5.005'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://