česky deutsch <<< >>>

Lomy na Damilu

Nový Bílý lom

Nový Bílý lom je nejmladším lomem v oblasti Damilu. Počátek jeho vzniku můžeme datovat dnem 5. února 1952, kdy zažádaly Královedvorské cementárny

Antonína Zápotockého n.p. v Králově dvoře o živnostensko-právní povolení k otevření vápencového lomu v tzv. Bílém lomě. Žádost byla odůvodněna kratší přepravní vzdáleností suroviny oproti Koněpruským lomům a nutností zvýšení přísunu suroviny do závodu v Králově dvoře z důvodu plnění pětiletého plánu. Lom dostal jméno Nový Bílý, protože v jeho blízkosti ležel Bílý lom, opuštěný ve 30. letech 20. století. Tento starý lom byl v 80. letech 20. století zavezen. Ihned po otevření lomu do něj byla zbudována vlečka malodráhy. Vozy určené pro Nový Bílý lom byly odstavovány ve stanici Damil, kam si pro ně z lomu zajížděla posunovací motorová lokomotiva. K nakládce rozpojené suroviny byl používán elektrobagr E23 s obsahem lžíce 2,3 m3. Naložené vozy pak byly opět odváženy do stanice Damil. V roce 1957 byla lomová stěna rozdělena na dvě etáže, horní o nadmořské výšce 347 m a spodní o nadmořské výšce 325 m. K vrtání vývrtů se začala používat vrtná souprava Uralec. Při těžbě z horní etáže byla rubanina nejdříve shazována na spodní etáž bagrem MB2 o obsahu lžíce 1 m3 a odtud teprve nakládána na vozy malodráhy. Těžba byla ukončena podle plánu ve druhém čtvrtletí 1962 z důvodu otevření lomů Čertovy schody a Kosov. Jelikož jsou v předpolí lomu Českým Báňským úřadem stále registrovány a evidovány zásoby vápence, existuje zde i nadále teoretická možnost, že dojde k jeho znovuotevření. Nový Bílý lom dosáhl v době ukončení těžby délky 250 m a šířky 160 m, při výšce spodní etáže 22 m a výšce horní etáže 21 m. Předmětem těžby zde byly hlavně přídolské vápence a později i nadložní vápence lochkovské.

GPS pozice

N 49° 56.543', E 14° 5.309'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://