česky deutsch <<< >>>

Lomy na Damilu

Modrý lom

Modrý lom (Modrý kámen) je největším lomem v oblasti Damilu. Předmětem těžby zde byly dvorecko-prokopské vápence, ale postupem těžby zde byly odkryty a těženy i podložní vápence slivenecké a řeporyjské a nadložní vápence zlíchovské. Od počátků těžby bylo rozpojování vápence prováděno trhacími pracemi. Hornina pak byla ručně nakládána na povozy a odvážena do pecí v Berouně. V roce 1901 byla u Modrého lomu postavena nakládací rampa ve stanici malodráhy KBK Damil a z této rampy byl vápenec nakládán do vagónů KBK a do Berouna byl dopravován po malodráze. Tímto způsobem byla těžba bez větších změn prováděna až do 30. let 20. století. Ve 30. letech 20. století byla práce v lomu mechanizována. Pro vrtání vývrtů byl do lomu zakoupen naftový vrtací stroj Cyklone Drill, byla postavena kompresorovna a nadměrné kusy horniny byly rozpojovány za pomoci stlačeného vzduchu. Pro nakládku vápence byl zakoupen parní kolejový jeřáb. Na přelomu 30. a 40. let se započalo se zahlubováním a ze stěnového lomu se stává lom stěnovojámový. Pro zlepšení dopravy rubaniny ze zahloubených částí lomu je vyražen v roce 1942 ve východní stěně tunel o délce 62,5 m, kterým byla přivedena vlečka KBK na dno lomu. V letech druhé světové války je lom na svém vrcholu. Denní těžba dosahuje 700 t a v lomu je zaměstnáno 70 lidí. Po znárodnění velkých podniků po druhé světové válce se lom stal majetkem Králodvorské cementárny n.p. V té době už jeho vybavení tvořily dva pístové kompresory o výkonech 9,15 a 4,15 m3/min., 7 vrtacích kladiv, lžícový bagr, dílny a kovárna. Denní těžba klesla na 600 tun, ovšem ještě větší pokles zaznamenal počet zaměstnanců. Zaměstnáno bylo 22 lidí, z toho 17 přímo v lomu. Ve východní části se začíná s otvírkou další etáže, tzv. Králodvorským lomem a v souvislosti s výsledky geologického průzkumu Damilu v letech 1952 – 1956 je rozhodnuto o zahloubení dna lomu o další etáž. Počátkem 50. let 20. století se začíná s pokusy o použití vojenské munice k trhacím pracím. Výhodou bylo, že této munice je po skončení druhé světové války dostatek, ovšem jednalo se o poměrně nespolehlivé trhaviny a výsledky byly více než rozpačité. V roce 1957 dochází k selhávce jednoho odstřelu, tzn. že nevybuchly všechny trhaviny a jelikož nebylo možné zbylé trhaviny bezpečně zneškodnit, byla z bezpečnostních důvodů těžba v lomu ukončena. Z plánovaného zahloubení lomu bylo upuštěno a v lomu byla zřízena skládka poškozených vozů malodráhy. V době ukončení těžby dosáhl Modrý lom délky 300 m a šířky 160 m, při výšce severní stěny 70 m a jižní stěny 20 m. Později byla v lomu zřízena skládka tuhého komunálního odpadu a byl využíván i jako úložiště výklizových hmot z Velkolomu Čertovy schody. Z tohoto důvodu je dnes zhruba z jedné třetiny zavezen.

GPS pozice

N 49° 56.591', E 14° 5.613'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://