česky deutsch <<< >>>

Lomy na Damilu

Hergetův lom

Hergetův lom (lom Na Damilu, Damil) byl otevřen firmou Maxe Hergeta v roce 1892 a vápenec v něm těžený byl používán na výrobu vápna a odpad na výrobu štěrku. Jedná se o stěnový lom dlouhý 70 m, široký 60 m, s výškou stěny 28 – 35 m. Rozpojování vápence probíhalo trhacími pracemi a surovina pak byla ručně nakládána na povozy a svážena do berounských vápenic. Po zbudování malodráhy Králův Dvůr – Beroun – Koněprusy (dále jen KBK) došlo ke změně způsobu dopravy, kdy byla surovina odvážena povozy pouze do stanice Tetín, kde byla překládána na vozy malodráhy. V roce 1909 byla zprovozněna vlečka malodráhy do Hergetova lomu. Z lomu vedla jednokolejná úzkorozchodná dráha po vrstevnici jižním směrem až ke křížení s cestou na Damil, vozy projely kolem strojovny a byly spouštěny po svážné dolů k překladišti. Svážná byla dvoukolejná, 70 m dlouhá o sklonu 210. Dále pokračovaly až k překládací, 36 m dlouhé rampě, kde byl materiál překládán na vozy malodráhy a po 0,368 km dlouhé vlečce okolo další, 30 m dlouhé rampy se vozy dostaly na seřadiště u Modrého lomu. Těžba v lomu byla ukončena v roce 1934 po vyhoření vápenky Na Grosovně, která se nacházela proti berounskému nádraží. Mimochodem, nebyl to první oheň v této vápence. Už 20. července 1925 zde došlo k požáru, při kterém shořely střechy obou pecí. V Hergetově lomu se dobývaly koněpruské a slivenecké vápence. V podloží vystupují v severní části lochkovské vápence s rohovci. V jižní části lomu jsou odkryty nadložní vápence řeporyjské. Lomem probíhají poruchová pásma, podél nichž jsou vápence znehodnoceny a krasové dutiny vyplněné štěrky a hlínami.

GPS pozice

N 49° 56.835', E 14° 5.465'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://