česky english polski >>>

CHKO Beskydy

Čubův kopec

Vítejte v Javorníkách, v přírodovědně, kulturně i historicky zajímavém území na hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Potěšte se malebnou krajinou s pastvinami, loukami, remízky a krásnými lesy. Vdechujte vůni čistého horského vzduchu. Nalaďte své uši na zvuky přírody, klinkání kravských zvonců, bečení ovcí a melodie valašských písní. Poznejte kousek historie tohoto území, hledejte stopy těžkého života ve zdejších horách, chalupy rozeseté po stráních, kapličky, památné stromy. Snad se Vám na Vaší pouti podaří zahlédnout vše, co patří k valašské krajině. Mějte tedy oči „na šťopkách“ a uši nastraženy.

Nacházíte se na bezpanelové naučné stezce Javorníky. Stezka vede po hřebeni Javorníků z obce Střelná (po modré), na Makytě (923 m) se napojuje na červenou a končí na Bumbálce. Má 24 zastavení, z toho 17 je na hřebeni a 7 na turistických trasách, které se na hřeben napojují. Zastavení NS je tvořeno kamenem se znakem zastávky a krátkým popisem na kovové tabulce.

Informační tabule NS jsou umístěny v obcích (25) a na nástupních místech (7).

Stojíte na zastavení 2. s názvem Čubův kopec Nejvyšší vrchol (720 m n. m.) hře¬bínku vystupujícího mezi Střelnou a Francovou Lhotou. Dřevěná vyhlídková věž byla postave¬na roku 1991, rekonstruována v ro¬ce 2004 a je 18 m vysoká. Výhledy jsou severním a západním směrem do kotliny mezi Makytou, Javorníky a Vizovickými vrchy, na jihu jsou vi¬dět Bílé Karpaty a na východě Lyský průsmyk i stěny Súlovských skal.

cubuv_kopec2

Ochrana přírody

Pro své přírodní a kulturní hodnoty a nespornou vysokou kvalitu přírodního prostředí se území Javorníků stalo v minulosti součástí dvou Chráněných krajinných oblastí (CHKO). Na moravské straně CHKO Beskydy a na Slovensku CHKO Kysuce.

Návštěvník má právo užívat si ticha i zvuků horské přírody, poslouchat zpěv ptáků, šumění větru v trávě i kvílení meluzíny, křupání sněhu pod nohama a bublání horských bystřin.

Cyklisté mají právo jezdit po značených cyklostezkách, které jsou pro ně zřetelně značeny v terénu.

Všichni máme právo si užívat horského prostředí tak, abychom se mohli vracet pro to nejcennější, co může nabídnout – neporušené hodnoty, které civilizace neposkytuje.

komiks

GPS pozice

N 49° 11.700', E 18° 7.980'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz