česky english deutsch <<<

Slánská hora

Ptactvo

Pokud si ráno přivstaneme, můžete se na Slánské hoře zaposlouchat do nevídaného koncertu drobného zpěvného ptactva.

Pěnice hnědokřídlá

Uslyšíte například pěnici pokřovní (Sylvia curruca), pěnici hnědokřídlou (Sylvia communis), pěnici slavíkovou (Sylvia borin), budníčka menšího (Phylloscopus collybita) a mnoho dalších. Při troše štěstí zaslechneme i okouzlující zpěv slavíka obecného. V ranních hodinách můžeme v části nad bývalým lomem pozorovat hejno rorýsů obecných (Apus apus) při lovu hmyzu, ze šplhavců se v této lokalitě vyskytuje strakapoud velký (Dendrocopos major) a žluna zelená (Picus viridis). Dále můžeme spatřit strnada obecného (Emberiza citrinella), kosa černého (Turdus merula), červenku obecnou (Erithacus rubecula), některé druhy sýkor (Parus) a mnoho dalších ptáků. Z dravců tu můžeme pozorovat ve skalních partiích poštolku obecnou (Falco tinnunculus).

Rorýs obecný

Strakapoud velký

Zdroj: Průzkum AVES Kladno 2008

GPS pozice

N 50° 13.885', E 14° 5.605'
[GPX]

[MAPY.CZ]