česky english deutsch <<< >>>

Slánská hora

Historie města Slaný

Město Slaný vzniklo při důležité obchodní cestě do Saska z osady, při které ve druhé polovině 12. století zřídili benediktini z ostrovského kláštera proboštství s kostelem sv. Gotharda. Kostel sv. Gotharda získal svoji současnou podobu ve 2. polovině 15. století, kdy se stal trojlodním gotickým chrámem. Z tohoto místa se na chrám otevírá krásný pohled. K vlastnímu založení města došlo kolem roku 1300 Václavem II.

Kostel sv. Godharda

V době husitské patří Slaný (tak jako Plzeň, Žatec, Louny, Klatovy) mezi města, která jako jediná mají být podle tehdejších představ radikálních husitů uchráněna před celosvětovou zkázou. V této souvislosti bylo Slaný ozdobeno symbolickou hvězdou (dodnes zdobí slánskou radnici). Vzestup města opět nastal za vlády Jiřího z Poděbrad, tehdy byly obnoveny hradby a stavěly se bašty a brány. Architektonicky nejvýznamnější z nich byla Pražská brána. V této době si Slaný vydobylo vynikající politické i hospodářské postavení. Po porážce na Bílé hoře (1620) bylo však roku 1623 dáno do zástavy a později prodáno Jaroslavu Bořitovi z Martinic z nedalekého Smečna. Za Bernarda Ignáce z Martinic jsou sem uvedeni františkáni (1655) a piaristé (1658). Roku 1794 je sice město prohlášeno za svobodné, ale teprve na sklonku 19. století začíná jeho pozoruhodný rozvoj. V roce 1873 je postavena železnice, vzniká výstavní Wilsonova třída. Dnes žije královské město Slaný bohatým společenským a kulturním životem. Pořádají se zde tradiční akce, jako jsou Slánské jazzové dny, husitské slavnosti a mnoho dalších.

Černá bašta

Model pražské brány

Zdroj: Josef Žemlička, a kol., Slaný, Historický atlas měst České republiky, svazek č. 6, Praha 1998 Z. Dvořáková a kol., Kniha o Slaném 1994 Karel Kuča, Města a městečka 6. díl v Čechách na Moravě a ve Slezsku, (Pro-S), Praha 2004 Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Diadochos 1602

GPS pozice

N 50° 13.868', E 14° 5.607'
[GPX]

[MAPY.CZ]