česky english deutsch <<< >>>

Slánská hora

Archeologická naleziště

Slánská hora patří mezi známá archeologická naleziště evropského významu.

Archeologické naleziště

Jihovýchodní svah byl díky výhodné poloze v úrodné krajině s dostatkem vody obydlen od počátku pozdní doby kamenné (polovina 4. tisíciletí př. n. l.) až do 15. – 16. stol. n. l., tj. celkem přibližně 5 tisíc let. Nejstarší osídlení je označováno jako kultura nálevkovitých pohárů podle výrazného keramického tvaru – poháru s nálevkovitě rozšířeným hrdlem. Osídlení nebylo plynulé, ale s různě dlouhými přestávkami. Pokud bylo osídlení déle trvající, zanechalo po sobě tzv. kulturní vrstvu, tj. vrstvu s památkami po lidské činnosti. Několik takových vrstev umístěných nad sebou vytváří tzv. souvrství.

Obětní kámen

Na Slánské hoře se v průběhu pěti tisíc let vytvořilo souvrství mocné až 3 metry. Na Slánské hoře je možno vidět dvě zajímavosti. V prvním případě jde o tzv. „obětní kámen“, který je umístěn při cestě vedoucí k vrcholu hory směrem od města. O jeho funkci nelze zatím nic přesnějšího říct, protože archeologický výzkum v okolí nebyl dosud proveden. Podobné kameny jsou umístěny i na dalších místech Slánské hory. Druhou zajímavostí je na severním okraji Slánské hory do čediče vyhloubená tzv. „obětní mísa“. V tomto případě je velice pravděpodobné, že jde o přírodní útvar.

Obětní mísa

Zdroj: kol.: SLÁNSKÁ HORA průvodce naučnou přírodovědnou stezkou, Slaný 1984 Z. Dvořáková a kol., Kniha o Slaném 1994

GPS pozice

N 50° 13.875', E 14° 5.622'
[GPX]

[MAPY.CZ]