česky english deutsch <<< >>>

Slánská hora

Výhled na historické centrum

Z vrcholu Slánské hory (nadmořská výška 330 m n. m.) se nám otevře pohled na historické centrum města.

Historické centrum 1

Spatříme 43 m vysokou, novorenesančně upravenou slánskou radnici (1), dále bývalou piaristickou kolej založenou v roce 1658. Dnes je sídlem vlastivědného muzea, Knihovny V. Štecha a městského kina (2). Z původního městského opevnění se dochovala 38 m vysoká Velvarská brána s pozdně gotickou výzdobou na průčelí (3). Je vidět rovněž židovská synagoga postavená v roce 1865 (4) a novorenesanční Okresní dům (5), dílo architekta Jana Vejrycha. V pravé části města se nachází slánský hřbitov (6) založený kolem roku 1600 s hroby významných osobností např. spisovatele Václava Štecha, historika umění V. V. Štecha, sochaře Václava Nejtka a také jazzového hudebníka Luďka Hulana. Celému pohledu dominuje Základní škola Na Hájích, původně dívčí škola z roku 1913 (7). Vidíme rovněž městskou hvězdárnu z roku 1963, která se může pyšnit hlavním dalekohledem o Ø 50 cm (8).

Historické centrum 2

Pod ní františkánský klášter s renesančním kostelem Nejsvětější Trojice (kol. r. 1600), klášter byl založen v roce 1665, dnes konvent bosých karmelitánů (9). Vpravo na obzoru leží bájná hora Říp (10). Sloup vinařů a rybářů (11) od akademického sochaře V. Nejtka (1943) či kostel sv. Václava v Ovčárech (12), r. 1880 upraven podle návrhu Achilla Wolfa.

Historické centrum 3

Zdroj: Petr Regalát Beneš ofm, Vladmír Přibyl, Františkánský klášter ve Slaném (1655–1950), Slaný 2005 Petr Chotěbor, Jan Sommer, Vladimír Přibyl, Sv. Gothard v proměnách věků (1137–2007), Slaný 2007 Piaristé ve Slaném (1658–2008), Slaný 2008

GPS pozice

N 50° 13.910', E 14° 5.702'
[GPX]

[MAPY.CZ]