česky english deutsch <<< >>>

Slánská hora

Motýli

Slánská hora je významným útočištěm pro různé druhy motýlů. Důvodem je její uspořádání. Svahy jsou porostlé lesem, na vrcholových partiích rostou keře a teplomilná společenstva rostlin, v lomu je louka s kvetoucími bylinami. Různorodost prostředí napomáhá i variabilitě druhů. Vyskytují se zde např. babočka bodláková (Cynthia cardui), babočka kopřivová (Aglais urticae), babočka admirál (Vanessa atalanta), okáč rosičkový (Erebia medusa), okáč bojínkový (Melanargia galathea) a okáč luční (Maniola jurtina). Dále pak také otakárek fenyklový (Papilio machaon), bělásek zelný (Pieris brassicae), bělásek řepkový (Pieris napi), několik druhů modrásků, žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) a žluťásek čičorečkový (Colias hyale). Dříve se zde vyskytovali i vzácný otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) a bělásek ovocný (Aporia crataegi), ale jejich výskyt zde již nebyl po několik let potvrzen.

Babočka bodláková

Okáč rosičkový

Otakárek ovocný

Zdroj: Průzkum NSEV Kladno, M. Čurda 2008

GPS pozice

N 50° 13.837', E 14° 5.809'
[GPX]

[MAPY.CZ]