česky english deutsch <<< >>>

Slánská hora

Příroda - flora

Slánská hora společně s nedalekou Vinařickou horou, Řípem a Českým středohořím představuje pozůstatek bouřlivé sopečné činnosti. Nachází se v těsném sousedství městské aglomerace. Bezprostřední blízkost civilizace však nemá velký negativní vliv na zdejší faunu a flóru. Je však nezbytné respektovat zásady ochrany a péče o přírodu a krajinu.

Kakost luční

Slánskou horu je možno z pohledu botaniky rozdělit na tři biotopy. Prvním biotopem je lesní společenstvo. Vyskytují se zde hlavně nitrofilní druhy, což jsou druhy s většími nároky na dusík, jako kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) nebo vlaštovičník větší (Chelidonium majus).

Rožec rolní

Za druhý a jistě nejpestřejší biotop lze považovat vegetaci skalních výchozů, plošin a vrcholových partií Slánské hory. Z typických zástupců tu můžeme spatřit hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), různé druhy mochen (Potentilla sp.), ze vzácnějších pak kavyl vláskovitý (Stipa capillata), česnek horský (Allium montanum), pelyněk ladní (Artemisia campestris), mateřídoušku panonskou (Thymus pannonicus), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), ohroženou tařici skalní (Aurinia saxatilis) a jednu ze zajímavostí Slánské hory modřenec (Muscari sp.). Posledním biotopem je louka u bývalého lomu. Luční vegetace je smíšeného typu, prolíná se s teplomilnými druhy. Vyskytují se zde pýr plazivý (Elytrigia repens), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) aj. Dvouděložné rostliny zde jsou zastoupeny např. čičorkou pestrou (Coronilla varia) a jetelem plazivým (Trifolium repens).

Tařice skalní

Zdroj: Průzkum NSEV Kladno, M. Čurda 2008

GPS pozice

N 50° 13.818', E 14° 5.634'
[GPX]

[MAPY.CZ]