česky english deutsch >>>

Slánská hora

Základní informace

Slánská hora byla roku 1998 vyhlášena přírodní památkou. Naučná stezka, která čítá celkem 11 zastavení, nás seznámí s pozoruhodností známého archeologického naleziště evropského významu. Začíná v ulici Pod Horou a končí v Chadalíkově ulici. Její zdolání trvá 1 – 1,5 hod. Stezka byla vybudována za přispění Středočeského kraje a za spolupráce Naučného střediska ekologické výchovy Kladno s Městským úřadem ve Slaném, odborem životního prostředí a za pomoci dalších sponzorů, fotografickou dokumentaci poskytli pan Pavel Vychodil a pan Pavel Štěpánek, DiS. Hora dokládá osídlení od počátku pozdní doby kamenné přes dobu bronzovou, železnou až do doby slovanské.

Naučná stezka

Slánská hora

GPS pozice

N 50° 13.808', E 14° 5.585'
[GPX]

[MAPY.CZ]