česky english deutsch polski <<<

Přírodní památky a rezervace CHKO Beskydy

NPR Radhošť

Nacházíte se v Národní přírodní rezervaci Radhošť. Na severních svazích Radhoště jsou chráněné hlavně staré bukové lesy, kde mezi zdravými stromy jsou i stromy suché nebo vyvrácené. Tak je to v přírodním lese normální.

Celé území je chráněné jako národní přírodní rezervace.V Bes­kydech je už jenom dalších 6 podobně cenných území.

Smrkové porosty Staré smrkové porosty rostou v místech, která byla dřív odlesněná pro pastvu. Hukvaldské panství je začalo postupně zalesňovat asi před 150 lety. Smrku je tu mnohem víc, než by bylo přirozeně, mělo by tu být víc buku.

Bukové porosty Nejstarší bukové porosty mají až 200 let. Místy vypadají jako přirozené lesy, jen v nich už nejsou skoro žádné jedle.

Javorové porosty V roklinách potoků a na prudkých svazích roste javor klen. Vyhovuje mu totiž i kamenité půda. ** Kleč** Na hřebeni uvidíte borovici kleč, která v Beskydech původně nerostla. Poprvé byla na Radhošti vysazena po roce 1930 a vysazovala se na místa, které se jinak nedařily zalesnit.

Na hřebenových loukách Radhoště můžete v létě často vidět statnou rostlinu – kýchavici Lobelovu, která může dorůstat až 150 centimetrů. V minulosti se její jedovatý oddenek používal v lidovém léčitelství. Prášek ze sušeného oddenku nutí ke kýchání, od toho získala rostlina své jméno.

Víte že

jedním ze základních kamenů Národního divadla je také kámen z Radhoště. Když byl v roce 1868 dovezen do Prahy, doprovázelo jej slavnostní procesí z Valašska. Vážil asi 2,4 tuny a měřil 4×2,5×2,5 metru.

Ochrana přírody

Návštěvník má právo užívat si ticha i zvuků horské přírody, poslouchat zpěv ptáků, šumění větru v trávě i kvílení meluzíny, křupání sněhu pod nohama a bublání horských bystřin.

Všichni máme právo si užívat horského prostředí tak, abychom se mohli vracet pro to nejcennější, co může nabídnout – neporušené hodnoty, které civilizace neposkytuje.

komiks

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 29.220', E 18° 13.930'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Radim Indrák
Tel.:774 750 717
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz