česky english <<< >>>

Historie obce Špičák

POHRANIČNÍ STRÁŽ

Nově vybudovaná železná opona byla od počátku 50. let natažena po celé délce hranice proti Spolkové republice Německo a Rakousku. V posledním období své existence se železná opona – ženijně-technický zátaras – skládala z ochranného plůtku s pomocnou signalizací, trasy telefonního vedení, asfaltové komunikace, vnitřního kontrolního pásu, pěšinky podél signální stěny určené pro údržbu, signální stěny profilu T, vnějšího kontrolního pásu a stěny tvořené pletivem a řadou „brunoválců“. Po roce 1965 byl zrušen vysoce nebezpečný EZOH – elektrické zařízení ochrany hranice s vysokým napětím, lidově zvané „starý drát“ a zátarasy byly v době normalizace posunuty směrem do vnitrozemí. Říkalo se jim „nový drát“. Oboustranné oplocení signální stěny zabraňovalo kontaktu zvěře se signální stěnou a vyvolávaní planých poplachů (při každém trvalém zkratu na signální stěně byl vyhlašován pohraniční poplach pro celou rotu). Zřízení železné opony bylo sice zdůvodněno nutností ochrany státní hranice proti vnějšímu nepříteli, ale veškerá opatření (kromě ochrany a zabezpečení) byla vždy pouze z vnitřní strany. Sluší se ale připomenout, že v 50. letech se ještě vojákům na státní hranici věřilo, proto se pohybovali – bez větších problémů – v prostoru podél hranice samostatně. Obyvatelstvo i návštěvníci Šumavy se zájmem sledovali průběh železné opony i hraničního pásma. Pro ty, kdo neměli propustku do hraničního pásma, byla železná opona viditelná jen z několika míst. Například návštěvníci v šedesátých letech zpřístupněného Černého jezera mohli železnou oponu vidět na levé straně v průseku, kde je nyní turistická cesta na Rozvodí a Čertovo jezero. Za dnes zbořenou rotou Pohraniční stráže nad Černým jezerem, vybavenou hospodářstvím, psími kotci i střelnicí (dnes je tam jen pamětní cedule), běžela železná opona hlouběji do vnitrozemí, takže vodopád Bílá strž a další krásná místa Královského hvozdu byla nedostupná. Nejblíže hranice byla železná opona u Železné Rudy, ta tvořila v železné oponě enklávu. Zátarasy probíhaly těsně před hraniční obcí Železná Ruda – Alžbětín. Při průjezdu železnou oponou byli kontrolováni jednak ti, kdo přejížděli na výjezdní doložku nebo vízum státní hranici, jednak ti, kdo měli propustku do pásma za zátarasy. Směrem k jezerům a směrem k Debrníku se od státní hranice železná opona zase vzdalovala. Historické turistické cesty tu byly přerušeny. Důležitou součástí života u západní hranice byly propustky do hraničního pásma, které bylo předsunuto před železnou oponu. Od 70. let – po normalizačních změnách a přechodu PS zpět pod ministerstvo vnitra – už nestačila ani propustka do pásma, bylo potřeba se ještě navíc i 24 hodin dopředu ohlásit, kam chcete jít, za jakým účelem a kdy se hodláte vrátit. Toto opatření se netýkalo se vojáků, kteří jezdili za dráty podle speciálního grafikonu služeb, nicméně propustku do hraničního pásma museli mít také. Ještě horší systém čekal vojáky, pracující na stanovištích přímo na státní hranici v prostoru Šumavy, tzv. za dráty, tedy až za vlastní železnou oponou, několik desítek metrů od státní hranice. Při každé cestě nahoru musela celá osádka auta vystoupit u vjezdu přes železnou oponu, velitel vozu předal službukonajícímu pohraničníkovi celou sadu propustek a následovala kontrola po jednotlivcích. Teprve potom byla celá osádka vpuštěna za plot a ohlášena službě na rotě Pohraniční stráže. Ta potom kontrolovala, aby vozidlo s vojáky nebylo na cestě od plotu ke stanovišti „zbytečně“ dlouho. Na každé stanoviště se obvykle dalo dostat minimálně ze dvou stran, různými vraty. Platilo striktní pravidlo, že do služby se najíždělo vždy pouze předem domluvenou cestou. (s využitím www.iron-curtain.info , který je autorským projektem bývalého vojáka Václava Ilčíka)

15

č.jezero

špak rozvodí

Užitečné informace

Důležité informace: Česká pošta, s.p., Železná Ruda (tel. 376 326 313), PO – PÁ: 8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 Lékařská ordinace Železná Ruda (tel. 376 397 312), PO, ČT: 7:30 – 17:00, ÚT,ST, PÁ: 7:30 – 12:00, Městská Policie Železná Ruda (tel. 602 437 686) Hasiči Hojsova Stráž (tel. 606 312 870) Hasiči Železná Ruda (tel. 724 347 596) Lékárna Železná Ruda (tel. 376 397 032), PO – PÁ: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Sběrný dvůr Železná Ruda, ST: 14:00 – 18:00, SO: 8:00 – 12:00 Auto – pneu servis Dalibor Řehulka, Špičák 138 (tel. 605 803 685) Odtahová služba, nákladní doprava KS Kontejner (tel. 725 809 030) Odtahová služba, nákladní doprava Petr Pospíšil (tel. 603 226 160)

GPS pozice

N 49° 9.639', E 13° 12.743'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://