česky english deutsch polski <<<

NPP a NPR v Moravskoslezském kraji

NPR Kaluža

Základní informace

Národní přírodní Kaluža leží na pravém břehu řeky Moravice poblíž obce Lesní Albrechtice v nadmořské výšce 320 až 482 m. Území je chráněno od roku 1969 na rozloze 57,03 ha. Předmětem ochrany jsou porosty přirozených květnatých bučin a suťových lesů typické pro Oderské vrchy.

Zajímavosti

NPR Kaluža pokrývají převážně původní bukové porosty středního stáří a porosty staré (místy s podrostem). Podíl smrku je zde malý (asi 5–15 %), zcela chybí jedle. Lesnické zásahy směřují k postupné eliminaci smrku, podpoře přirozené obnovy buku a dalších listnáčů a k zachování mrtvých stromů. Schnoucí smrk je z porostů postupně odstraňován a zároveň je vysazována jedle. Ke vzácnějším druhům zdejších rostlin patří kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a zákonem chráněná ohrožená lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Na odumřelých kmenech starých listnáčů, zejména buků, žijí brouci, např. roháček kozlík (Dorcus parallelopipedus), zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), zlatohlávek hladký (Potosia cuprea), zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis) a zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus), pestrokrovečník (Tillus elongatus) a červenáčci Pyrochroa coccinea a Schizotus pectinicornis. Na loukách u řeky Moravice pod chráněným územím byly zjištěny vzácnější druhy motýlů – ohrožený modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron). V území se vyskytuje a rozmnožuje také mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Dentaria enneaphyllos

Lilium martagon

Salamandra salamandra

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Telephone: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 50.035', E 17° 50.496'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz