česky english deutsch polski <<< >>>

NPP a NPR v Moravskoslezském kraji

NPP Velký Roudný 1

Základní informace

NPP Velký Roudný leží v Nízkém Jeseníku, přímo nad vodní nádrží Slezská Harta. Jedná se nejvyšší a současně geomorfologicky nejzachovalejší pleistocénní stratovulkán Nízkého Jeseníku. Lokalita byla vyhlášena národní přírodní památkou v roce 1966 na rozloze 81 ha. Předmět ochrany Předmětem ochrany NPP Velký Roudný je vedle samotného zachovalého starovulkánu také komplex druhově pestrých mezofilních luk s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Podobný luční komplex v takto zachovalém stavu se jinde v Nízkém Jeseníku nevyskytuje. Jeho význam umocňuje i výskyt řady subtermofilních druhů rostlin, které jsou zde vázány právě na výhřevný substrát čedičových tufů. Krajinářsky významný je systém souběžných, dřevinami hustě zarostlých mezí, které vznikly na kamenicích (agrárních haldách).

Geologická charakteristika

Velký Roudný (780,1 m n. m.) je typickým stratovulkánem (smíšenou sopkou). V jeho stavbě se střídají produkty efuzivní (výlevné) a explozivní vulkanické činnosti. Ve vrcholové části kuželu jsou ve výchozech odkryty čedičové horniny sopouchu, zejména s fialově šedou, silně pórovitou lávou, vzácněji se sopouchovou brekcií. Jsou též zachovány k západu a severu směřující počáteční úseky terminálních lávových proudů, tvořené kompaktním čedičem přecházejícím do porézních láv s balvanitým rozpadem. Úbočí stratovulkánu jsou pokryta tufy, které jsou odkryty v několika malých lomech. K vulkánu náležejí čtyři výrazné lávové proudy, které přesahují hranice chráněného území. Směrem k severu míří krátký proud Mlýna Roudná (délka 0,7 km, mocnost 15 m), k severovýchodu proud Heroldova mlýna o délce 1,3 km a mocnosti 30 m. Nejdelší, přes 5 km dlouhý, je proud Chřibského lesa, směřující na východ ke Slezské Hartě.

pohled na Slezskou Hartu

pohled z Velkého Roudného

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Jeseníky Šumperská 93 790 01 Jeseník Tel.: +420 584 458 659 http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 53.337', E 17° 30.887'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz