česky english deutsch polski <<< >>>

NPP a NPR v Moravskoslezském kraji

NPP Rešovské vodopády

Základní informace

Národní přírodní památka Rešovské vodopády leží v údolí říčky Huntavy. V kaňonovitém údolí se kolem vodopádů zachovaly původní jedlobučiny s kapradinami, mechová společenstva stinných skal a padlých kmenů. Území je chráněno od roku 1966 a na současnou rozlohu 71,6 ha bylo zvětšeno v roce 1989. Předmět ochrany Předmětem ochrany NPP Rešovské vodopády je unikátního geologický fenomén, který vytváří říčka Huntava. Jedná se o hluboce zaříznuté kaňonovité údolí se skalními soutěskami, vodopády a peřejovitými úseky. Národní přírodní památka chrání rovněž komplex přírodě blízkých lesních porostů, pokrývajících strmé, skalnaté a suťovité údolní svahy.

Živá příroda

Lesní vegetace území se řadí zejména do květnatých a bikových bučin. Při inventarizaci nebyly v území zaznamenány zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin, což však rozhodně nesnižuje biologickou hodnotu území. A například bryologický průzkum došel k pozoruhodným výsledkům a celkový počet nalezených druhů mechorostů byl 95 (z toho 28 játrovek a 67 mechů). K nejvýznamnějším druhům zde patří šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), kriticky ohrožený druh, zařazený mezi druhy NATURA 2000.

Huntava

NPP Rešovské vodopády

Rešovské vodopády

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Jeseníky Šumperská 93 790 01 Jeseník Tel.: +420 584 458 659 http://www.jeseniky.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 52.681', E 17° 12.671'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz