česky english deutsch polski <<< >>>

NPP a NPR v Moravskoslezském kraji

NPP Landek 6

Základní informace

Národní přírodní památka Landek leží v severní části Ostravy na vyvýšeném ostrohu nad soutokem Odry a Ostravice v nadmořské výšce 208 až 280 m na území katastrů Koblov a Petřkovice. Území je chráněno od roku 1966 a na současnou rozlohu 85,7 ha bylo zvětšeno v roce 1989. V roce 1992 byl Landek vyhlášen národní přírodní památkou. Předmětem ochrany jsou nejen cenné lesní porosty, ale i výchozy uhelných slojí a archeologická naleziště.

Těžba uhlí

Díky příznivým geologickým poměrům zde začala těžba uhlí velmi brzy, již roku 1782, kdy byly otevřeny první dva doly Juliana a Vilemína. Další nálezy uhlí na území Landeku vedly ke vzniku mnoha dolů, které byly postupně slučovány do větších celků. Takto se vytvořily tzv. Staré hlučínské doly, Šilheřovické doly, Nové, někdy též nazývané Mladé hlučínské doly a jako poslední vznikl v roce 1829 Důl Ferdinandovo štěstí. Komplex všech dolů a železárny ve Vítkovicích prodalo olomoucké arcibiskupství roku 1843 rakouskému bankéři Salomonu Mayeru Rothschildovi, který jej roku 1859 odkázal svému synovi Anselmu Salomonovi a jeho manželce Betty. V té době již důl nesl jméno po svém vlastníkovi ANSELM. Těžba zde trvala nepřetržitě až do roku 1991, kdy byla ukončena. Dnes zde najdeme Hornické muzeum OKD Landek, které je největším hornickým muzeem v ČR. Muzeum je otevřeno celoročně kromě pondělí.

hornické muzeum

vstup do hornického muzea

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 52.069', E 18° 15.717'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz