česky english deutsch polski <<< >>>

NPP a NPR v Moravskoslezském kraji

NPP Landek 5

Základní informace

Národní přírodní památka Landek leží v severní části Ostravy na vyvýšeném ostrohu nad soutokem Odry a Ostravice v nadmořské výšce 208 až 280 m na území katastrů Koblov a Petřkovice. Území je chráněno od roku 1966 a na současnou rozlohu 85,7 ha bylo zvětšeno v roce 1989. V roce 1992 byl Landek vyhlášen národní přírodní památkou. Předmětem ochrany jsou nejen cenné lesní porosty, ale i výchozy uhelných slojí a archeologická naleziště.

Geologie

V NPP Landek je možné pozorovat zcela unikátní geologický úkaz – výchozy karbonských uhlonosných vrstev přímo na povrch, které ve světě v tomto měřítku prakticky nemají obdoby. Je zde možné vidět jak petřkovské a hrušovské vrstvy vycházející na povrch, tak i horninu, která je navzájem odděluje, tzv. hlavní ostravský brousek. Velké množství v něm obsaženého popela ukazuje, že období tvorby petřkovských a hrušovských vrstev přerušila bouřlivá sopečná aktivita. Na Landeku je také možné pozorovat výchozy uhelných slojí přímo na povrch. Některé z nich mají mocnost větší než půl metru, například sloj Neočekávaná u brány dolu Anselm má 80 centimetrů. Geologické zajímavosti je možné pozorovat v areálu Hornického muzea OKD a také na trase hornické naučné stezky, která NPP Landek prochází.

budovy bývalého dolu

hornické muzeum OKD

výchozy uhelných slojí

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 52.270', E 18° 16.973'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz