česky english deutsch polski <<< >>>

NPP a NPR v Moravskoslezském kraji

NPP Landek 4

Základní informace

Národní přírodní památka Landek leží v severní části Ostravy na vyvýšeném ostrohu nad soutokem Odry a Ostravice v nadmořské výšce 208 až 280 m na území katastrů Koblov a Petřkovice. Území je chráněno od roku 1966 a na současnou rozlohu 85,7 ha bylo zvětšeno v roce 1989. V roce 1992 byl Landek vyhlášen národní přírodní památkou. Předmětem ochrany jsou nejen cenné lesní porosty, ale i výchozy uhelných slojí a archeologická naleziště.

Hrad Landek

Na Landeku vzniklo v 8. století slovanské hradiště a později v 2. polovině 13. století pohraniční hrad pravděpodobně založený Přemyslem Otakarem II. na ochranu hranice s opočenským knížectvím a také solné a jantarové stezky. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1297. Za česko – uherských válek v 15. století byl hrad byl pobořen vojsky krále Matyáše Korvína. Jeho zbytky byly patrné ještě v roce 1912, avšak obyvatelé okolních obcí je použili jako základy pro svá obydlí. K Landeku se váže také několik pověstí, zejména o landeckém pokladu, který hlídá bílý pes s klíčem v tlamě, nebo paní v černém na černém koni, případně nezdárná dcera landeckého pána proměněná v kance. Zbytky hradu jsou volně přístupné po zelené turistické značce. Na jeho místě nyní stojí rozhledna.

zde stával hrad

dřívější slovanské hradiště

rozhledna

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 52.027', E 18° 16.139'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz