česky english deutsch polski <<< >>>

NPP a NPR v Moravskoslezském kraji

NPP Landek 2

Základní informace

Národní přírodní památka Landek leží v severní části Ostravy na vyvýšeném ostrohu nad soutokem Odry a Ostravice v nadmořské výšce 208 až 280 m na území katastrů Koblov a Petřkovice. Území je chráněno od roku 1966 a na současnou rozlohu 85,7 ha bylo zvětšeno v roce 1989. V roce 1992 byl Landek vyhlášen národní přírodní památkou. Předmětem ochrany jsou nejen cenné lesní porosty, ale i výchozy uhelných slojí a archeologická naleziště.

Živá příroda – fauna

NPP Landek je významná zejména z entomologického a ornitologického hlediska. Byli zde nalezeni vzácní drabčíci Siagonium quadricorne a Staphylinus compressus a střevlíci Amara littorea a Harpalus tardus. Přítomnost silně ohroženého lesáka rumělkového (Cucujus cinnabeinus) svědčí o dobré kvalitě jádrových částí lesních porostů pralesovitého charakteru. Ve starých doupných stromech hnízdní řada šplhavců. Mezi nejvzácnější patří ohrožený strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Z dalších zvláště chráněných ptáků zde žijí silně ohrožení krahujec obecný (Accipiter nisus), žluva hajní (Oriolus oriolus) a holub doupňák (Columba oenas), ohrožení slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek šedý (Muscicapa striata) a krkavec velký (Corvus corax). Vhodné podmínky zde nacházejí i netopýři, prokázáno bylo pět druhů – netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší (Pipistrelus pygmaeus) a netopýr velký (Myotis myotis).

Corvus corax

Nyctalus noctula

Oriolus oriolus

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 52.499', E 18° 16.053'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz