česky english deutsch polski >>>

NPP a NPR v Moravskoslezském kraji

NPP Landek 1

Základní informace

Národní přírodní památka Landek leží v severní části Ostravy na vyvýšeném ostrohu nad soutokem Odry a Ostravice v nadmořské výšce 208 až 280 m na území katastrů Koblov a Petřkovice. Území je chráněno od roku 1966 a na současnou rozlohu 85,7 ha bylo zvětšeno v roce 1989. V roce 1993 byl Landek vyhlášen národní přírodní památkou. Předmětem ochrany jsou nejen cenné lesní porosty, ale i výchozy uhelných slojí a archeologická naleziště.

Živá příroda – flóra

Z lesních porostů převládají v NPP Landek dubohabřiny a bučiny, které jsou místy pralesovitého charakteru, některé exempláře buku lesního (Fagus sylvatica) jsou až 140 let staré. Na jižních prosluněných svazích Landeku přecházejí staré bučiny v zakrslé doubravy s dubem zimním (Quercus petraea). Ideální doba k návštěvě je zejména na jaře, kdy zde kvetou orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone nemorosa), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), česnek medvědí (Allium ursinum), křivatec žlutý (Gagea lutea), dymnivka dutá (Corydalis cava) a dymnivka plná (Corydalis solida). Jediným zvláště chráněným druhem rostliny této lokality je lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Problematické je zde masové šíření některých invazivních druhů rostlin, zvláště křídlatek (Reynoutria Spp.), netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), které mohou výrazně měnit původní skladbu rostlinných společenstev.

Anemone nemorosa

Fagus sylvatica

Lilium martagon

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 52.383', E 18° 15.918'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz