česky english deutsch polski <<<

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Polanský les 5 - Ochrana přírody

Základní informace

Přírodní rezervace Polanský les leží na levém břehu řeky Odry na severním okraji CHKO Poodří, v těsné blízkosti města Ostravy, v katastrálním území obce Svinov. Nadmořská výška v rezervaci se pohybuje od 214 do 216 m. Území je chráněno od roku 1970 na rozloze 59,17 ha. Předmětem ochrany je rozsáhlý lužní les v údolní nivě řeky Odry se systémem starých ramen a lesních tůní a druhově bohatou flórou a faunou.

Ochrana přírody

Území přírodní rezervace Polanský les bylo pravděpodobně i v minulých staletích součástí lesní půdy. Nejstarší dochované písemné informace k tomuto území pocházejí z josefínského katastru z roku 1787. Je zde uváděno 28,7 hektarů lesa vysokého (dub, habr, jilm) s obmýtím 100 let a 28,7 hektarů pařezin (lípa, jasan) s obmýtím 40 let. V současnosti patří zdejší les mezi lesy zvláštního určení a je zanechán přirozenému vývoji. Ohrožení území představují nepůvodní druhy dřevin (dub červený, trnovník akát) a zejména pak nepůvodních invazních rostlin (křídlatky, netýkavka žláznatá) a přemnožené stavy srnčí zvěře, které potlačují přirozené zmlazení dřevin.

dub červený

křídlatka

Polanský les

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 47.658', E 18° 12.423'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz