česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Polanský les 4 - Řeka Odra

Základní informace

Přírodní rezervace Polanský les leží na levém břehu řeky Odry na severním okraji CHKO Poodří, v těsné blízkosti města Ostravy, v katastrálním území obce Svinov. Nadmořská výška v rezervaci se pohybuje od 214 do 216 m. Území je chráněno od roku 1970 na rozloze 59,17 ha. Předmětem ochrany je rozsáhlý lužní les v údolní nivě řeky Odry se systémem starých ramen a lesních tůní a druhově bohatou flórou a faunou.

Řeka Odra

Řeka Odra tvoří přirozenou východní hranici PR Polanský les. I přes několik vodohospodářských zásahů jako jsou lokální kamenné záhozy břehů, oprava největších nátrží či vytvoření jezů, si zde řeka zachovala převážně charakter přirozeně meandrujícího toku. V strmých hlinitých březích hnízdí silně ohrožený ledňáček říční (Alcedo atthis), Na Odře se pravidelně vyskytuje také kriticky ohrožený morčák velký, vodní pták čeledi kachnovití, charakteristický svým dlouhým tělem a na konci zahnutým zobákem. Morčáci u nás hnízdí od dubna do května, nejčastěji v dutinách stromů.

Alcedo atthis

nátrže na Odře

řeka Odra

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 47.707', E 18° 12.923'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz