česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Polanský les 3 - Fauna

Základní informace

Přírodní rezervace Polanský les leží na levém břehu řeky Odry na severním okraji CHKO Poodří, v těsné blízkosti města Ostravy, v katastrálním území obce Svinov. Nadmořská výška v rezervaci se pohybuje od 214 do 216 m. Území je chráněno od roku 1970 na rozloze 59,17 ha. Předmětem ochrany je rozsáhlý lužní les v údolní nivě řeky Odry se systémem starých ramen a lesních tůní a druhově bohatou flórou a faunou.

Fauna

Ve slepých říčních ramenech a tůních nacházejí své útočiště obojživelníci. Ze silně ohrožených druhů se v přírodní rezervaci Polanský les rozmnožuje čolek obecný (Triturus vulgaris), v jihovýchodní části u slepého ramene se vyskytuje také rosnička obecná (Hyla arborea). Zejména v jižní části rezervace se vyskytuje a rozmnožuje také ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo). Z běžnějších druhů se zde pravidelně vyskytuje a rozmnožuje skokan hnědý (Rana temporaria). Dalším ze zajímavých silně ohrožených živočichů, který zde byl pozorován je netopýr stromový (Nyctalus leisleri). Tento druh netopýra je zvláštní tím, že je vázán na dutiny stromů, které využívá jako letní i zimní úkryty. Nezimuje totiž v podzemních prostorech (jeskyně, štoly), jako ostatní netopýři. Z dravých ptáků zde byl pravidelně pozorován jestřáb lesní (Accipiter gentilis).

Bufo bufo

Hyla arborea

Triturus vulgaris

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 47.723', E 18° 12.696'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz