česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Polanský les 2 - Flóra

Základní informace

Přírodní rezervace Polanský les leží na levém břehu řeky Odry na severním okraji CHKO Poodří, v těsné blízkosti města Ostravy, v katastrálním území obce Svinov. Nadmořská výška v rezervaci se pohybuje od 214 do 216 m. Území je chráněno od roku 1970 na rozloze 59,17 ha. Předmětem ochrany je rozsáhlý lužní les v údolní nivě řeky Odry se systémem starých ramen a lesních tůní a druhově bohatou flórou a faunou.

Flóra

Bylinný podrost lužního lesa je druhově velmi bohatý. Ideální dobou pro návštěvu je jaro, kdy zde rozkvétají tisíce sněženek a česneků medvědích (Allium ursinum). Ze zvláště chráněných druhů zde roste již zmiňovaná ohrožená sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), ohrožená lilie zlatohlavá (Lilium martagon), v létě s trochou štěstí zahlédnete kruštíky, které řadíme mezi orchideje. V tůních a slepých ramenech Odry roste ohrožená vodní bylina žebratka bahenní (Hottonia palustris). Podél toku Odry se v posledních letech šíří nepůvodní invazní druhy rostlin, jako jsou křídlatky (Reynoutria Spp.) a netýkavka žláznatá (Impatiens glanduligera). Správa CHKO Poodří se cílenými zásahy snaží o likvidaci těchto nepůvodních druhů.

Allium ursinum

Galanthus nivalis

Impatiens glanduligera

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 47.077', E 18° 11.935'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz