česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Kotvice 4 - Les

Základní informace

Přírodní rezervace Kotvice leží v CHKO Poodří na pravém břehu řeky Odry mezi obcemi Nová Horka a Albrechtičky. Rezervace byla vyhlášena v roce 1970 na ploše 105,48 ha, v r. 2012 byla rozšířena do současné podoby o rozloze 140,39 ha. Předmětem ochrany je charakteristická mozaika druhově bohatých ekosystémů Poodří, zahrnující rybníky s hnízdními ostrovy a litorálními porosty, lužní lesy a dubohabřiny s vyšším zastoupením mrtvého dřeva a zaplavované louky s mokřady a tůněmi.

Les

Bývalá zámecká obora má charakter tvrdého luhu – lužního lesa nepravidelně a krátkodobě zaplavovaného při povrchových rozlivech Odry a jejího přítoku Sedlnice. Typickými dřevinami jsou dub letní (Quercus robur), lípa malolistá (Tilia cordata) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v keřovém patře převažuje střemcha hroznovitá (Prunus padus). V bylinném podrostu jsou zjara nápadné rozsáhlé kvetoucí porosty sněženek (Galanthus nivalis) a česneku medvědího (Allium ursinum), zpestřené květy plicníku tmavého (Pulmonaria obscura), dymnivky duté (Corydalis cava) či sasanky pryskyřníkovité (Anemone ranunculoides. Hojný výskyt starých stromů zde vytváří vhodné prostředí pro ptáky hnízdící v dutinách, například strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), žlunu šedou (Picus canus), apod. Dutiny a škvíry starých stromů jsou také letním úkrytem několika druhů netopýrů. Mrtvé dřevo padlých stromů je ponecháváno na místě jako biotop méně běžných druhů hmyzu či saprotrofních hub.

Allium ursinum

lužní les

Prunus padus

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 41.642', E 18° 4.131'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz