česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Kotvice - Vegetace rybníků

Základní informace

Přírodní rezervace Kotvice leží v CHKO Poodří na pravém břehu řeky Odry mezi obcemi Nová Horka a Albrechtičky. Rezervace byla vyhlášena v roce 1970 na ploše 105,48 ha, v r. 2012 byla rozšířena do současné podoby o rozloze 140,39 ha. Předmětem ochrany je charakteristická mozaika druhově bohatých ekosystémů Poodří, zahrnující rybníky s hnízdními ostrovy a litorálními porosty, lužní lesy a dubohabřiny s vyšším zastoupením mrtvého dřeva a zaplavované louky s mokřady a tůněmi.

Vegetace rybníků

K nejvýznamnějším druhům rostlin na rybnících patří kriticky ohrožená kotvice plovoucí (Trapa natans), podle níž dostala přírodní rezervace své jméno. Dalšími kriticky ohroženými druhy jsou plovoucí vodní kapradina nepukalka vzplývající (Salvinia natans) a ponořená řečanka menší (Najas minor). Významné je i společenstvo hlubší vody s výskytem rdestu světlého (Potamogeton lucens). V příbřežních mělčinách můžeme vidět charakteristické listy šípatky střelolisté (Sagittaria sagittifolia) nebo porosty kosatce žlutého (Iris pseudacorus). V prohřátých mělčinách se vyskytuje nekořenící hmyzožravá rostlina bublinatka jižní (Utricularia australis), která lapá hmyz pomocí měchýřků na listech. Rozsáhlé litorální porosty rákosu, orobinců a ostřic mají význam jako hnízdiště vodních ptáků.

Iris pseudacorus

rybník Kotvice

Trapa natans

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 42.190', E 18° 4.643'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz