česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Kotvice 2 - Ptáci na rybnících

Základní informace

Přírodní rezervace Kotvice leží v CHKO Poodří na pravém břehu řeky Odry mezi obcemi Nová Horka a Albrechtičky. Rezervace byla vyhlášena v roce 1970 na ploše 105,48 ha, v r. 2012 byla rozšířena do současné podoby o rozloze 140,39 ha. Předmětem ochrany je charakteristická mozaika druhově bohatých ekosystémů Poodří, zahrnující rybníky s hnízdními ostrovy a litorálními porosty, lužní lesy a dubohabřiny s vyšším zastoupením mrtvého dřeva a zaplavované louky s mokřady a tůněmi.

Ptáci na rybnících

Rybníky s rozsáhlými litorálními porosty a s ostrůvky jsou ideálním místem pro život a rozmnožování vodních ptáků. V rákosinách hnízdí například kriticky ohrožený bukač velký (Botaurus stellaris) a bukáček malý (Ixobrychus minutus) nebo silně ohrožení rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a chřástal kropenatý (Porzana porzana). Z vzácných kachen se na rybnících rozmnožují silně ohrožená zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) a ohrožená kopřivka obecná (Anas strepera). Žije zde a hnízdí i několik ohrožených druhů potápek: potápka roháč, potápka malá, potápka černokrká. Na jaře můžeme uslyšet flétnově znějící zpěv žluvy hajní, hnízdící vysoko v korunách stromů. Na převislých větvích vrb zavěšuje své hnízdo moudivláček lužní. Zalétají sem lovit volavky popelavé z blízké hnízdní kolonie. Rybníky jsou významnou zastávkou na tahu vodních ptáků, proto při jarním či podzimním tahu zde můžeme uvidět také mnohé další – i velmi vzácné druhy.

Rallus aquaticus

rybník Kotvice

rybník Kotvice

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 41.971', E 18° 4.654'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz