česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Kotvice 1 - Zaplavované louky a mokřady

Základní informace

Přírodní rezervace Kotvice leží v CHKO Poodří na pravém břehu řeky Odry mezi obcemi Nová Horka a Albrechtičky. Rezervace byla vyhlášena v roce 1970 na ploše 105,48 ha, v r. 2012 byla rozšířena do současné podoby o rozloze 140,39 ha. Předmětem ochrany je charakteristická mozaika druhově bohatých ekosystémů Poodří, zahrnující rybníky s hnízdními ostrovy a litorálními porosty, lužní lesy a dubohabřiny s vyšším zastoupením mrtvého dřeva a zaplavované louky s mokřady a tůněmi.

Zaplavované louky a mokřady

Luční porosty s mnoha mokřady a tůněmi a s několika trvalými vodními plochami leží v záplavovém území jednoletých vod Odry a jejího přítoku Sedlnice. Převažují zde druhově bohaté aluviální psárkové louky, na trvale podmáčených plochách porosty ostřic, zblochanu nebo rákosu. Okraje vodních ploch na jaře zdobí kvetoucí porosty kosatce žlutého (Iris pseudacorus), později hladina tůní rozkvétá drobnými bílými kvítky lakušníků (rod Batrachium). V lučních mokřadech a tůních se rozmnožují obojživelníci: skokan zelený (Rana esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka obecná (Bombina bombina). V největších vegetací zarostlých tůních žije piskoř pruhovaný (Missgurnus fossilis). Významný je výskyt drobného vodního měkkýše svinutce tenkého (Anisius vorticulus) – předmětu ochrany Evropsky významné lokality Poodří

Iris pseudacorus

Missgurnus fossilis

PR Kotvice

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 42.351', E 18° 5.105'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz