česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Koryta - Zajímavosti

Základní informace

Přírodní rezervace Koryta leží na pravém břehu řeky Odry severně od obce Bartošovice v CHKO Poodří. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1998 na rozloze 12,96 ha. Přírodní rezervace zde byla zřízena na ochranu vzácných druhů rostlin a živočichů. Byl zde zjištěn výskyt hadilky obecné (Ophioglossum vulgatum), kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia), sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) a střevlíka Carabus variolosus. Terasa řeky Odry je tvořena lužními lesy s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa).

Zajímavosti

Přírodní rezervace Koryta je místem výskytu zajímavé zákonem chráněné kapradiny hadilky obecné (Ophioglossum vulgatum), někdy též nazývané hadí jazyk. Rostlina má jediný vzpřímený list (5 až 15 cm výšky), který má asimilační část (vlastní jazykovitý „list“) a plodnou část tvaru šídla s výtrusnicemi. Roste na vlhkých až mokrých loukách, pastvinách a ve světlých lesích. Chráněná je i v sousedním Polsku a na Slovensku. Dalším vzácným druhem vlhkých luk a zamořených lesů je kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), který patří dle červeného seznamu mezi silně ohrožené druhy.

Ophioglossum vulgatum

PR Koryta

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 41.349', E 18° 3.705'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz