česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Bažantula 2 - Fauna

Základní informace

Přírodní rezervace Bažantula zahrnuje čtyři poslední rybníky rybniční soustavy u Studénky: Malý Okluk, Velký Okluk, Bažantulu a Kozák. Rezervace byla zřízena v roce 2009 na ploše 36,52 ha. Předmětem ochrany je přírodě blízký, druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými rostlinnými společenstvy a s výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Fauna

Přírodní rezervace je domovem obojživelníků, z nichž nejvýznamnější jsou kriticky ohrožený skokan skřehotavý (Rana ridibunda), silně ohrožená rosnička zelená (Hyla arborea) a silně ohrožená kuňka obecná (Bombina bombina) – předmět ochrany Evropsky významné lokality Poodří. Z okolních mokřadů zde v době rozmnožování soustřeďuje také silně ohrožený skokan ostronosý (Rana arvalis) Tisícihlasé koncerty žab jsou z dálky slyšitelné zvláště za teplých květnových večerů. Rybníky jsou významným hnízdištěm vodních ptáků, například, chřástala vodního (Rallus aquaticus), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), zrzohlávky rudozobé, kopřivky obecné (Anas strepera) a několika druhů potápek. Za nocí nad vodami rybníků létají a loví netopýr vodní (Myotis daubentonii) a netopýr rezavý (Nyctalus noctula).

Acrocephalus arundinaceus

Circus aeruginosus

Myotis daubentonii

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 43.622', E 18° 6.602'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz