česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Bažantula 1 - Flóra

Základní informace

Přírodní rezervace Bažantula zahrnuje čtyři poslední rybníky rybniční soustavy u Studénky: Malý Okluk, Velký Okluk, Bažantulu a Kozák. Rezervace byla zřízena v roce 2009 na ploše 36,52 ha. Předmětem ochrany je přírodě blízký, druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými rostlinnými společenstvy a s výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Flóra

Rybníky tvořící přírodní rezervaci jsou domovem několika kriticky ohrožených druhů vodních rostlin. Jedná se o vodní kapradinu nepukalku vzplývající (Salvinia natans), žlutě kvetoucí plavín štítnatý (Nymphoides peltata), bíle kvetoucí kotvici plovoucí (Trapa natans) a jednoletou vodní ponořenou rostlinu řečanku menší (Najas minor). Významné je i společenstvo hlubší vody s výskytem rdestu světlého (Magnopotamion), které je předmětem ochrany Evropsky významné lokality Poodří. V prohřátých mělčinách se místy vyskytuje masožravá bublinatka jižní (Utricularia australis), doplňující si výživu polapenými drobounkými vodními živočichy. Tvrdé litorální porosty jsou tvořeny orobincem širolistým (Typha latifolia), orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) nebo rákosem (Phragmites australis), mají význam jako úkryt pro obojživelníky a jako hnízdiště vodních ptáků. Druhově i věkově rozmanité jsou porosty dřevin na rybničních hrázích.

Nymphoides peltata

Salvinia natans

Trapa natans

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 43.300', E 18° 6.385'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz