česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Bařiny 2 - Fauna

Základní informace

Přírodní rezervace Bařiny leží na pravém břehu řeky Odry mezi Kunínem a Bernarticemi nad Odrou v jižní části CHKO Poodří. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 2002 na rozloze 40,2 ha. Hlavním předmětem ochrany je část pravobřežní říční terasy Odry s četnými prameništi a komplexem převážně mokřadních ekosystémů, zachovaných v lesních porostech, s druhově bohatou florou a faunou charakteristickou pro Pooderský region.

Fauna

Mimo obojživelníků je přírodní rezervace domovem mnoha dalších vzácných druhů živočichů, zejména ptáků. Ze silně ohrožených druhů zde byli pozorováni: včelojed lesní (Pernis apivorus), žluva hajní (Oriolus oriolus) a v ochranném pásmu křepelka polní (Coturnix coturnix). Z ohrožených ptáků zde lze spatřit jestřába lesního (Accipiter gentilis), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). Z běžnějších druhů se zde vyskytuje např. žluna šedá (Picus canus) či lejsek bělokrký (ficedula albicollis). Mimo ptactvo se zde vyskytují také např. chráněné druhy brouků lesák rumělkový (Cucujus cinnabarinus) či střevlík scheidlerův (Carabus scheidleri).

Ficedula albicolli

Lanius collurio

PR Bařiny

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 37.742', E 17° 57.058'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz