česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Bařiny 1 - Mokřady

Základní informace

Přírodní rezervace Bařiny leží na pravém břehu řeky Odry mezi Kunínem a Bernarticemi nad Odrou v jižní části CHKO Poodří. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 2002 na rozloze 40,2 ha. Hlavním předmětem ochrany je část pravobřežní říční terasy Odry s četnými prameništi a komplexem převážně mokřadních ekosystémů, zachovaných v lesních porostech, s druhově bohatou florou a faunou charakteristickou pro Pooderský region.

Mokřady

Rovinná část území je protkána řadou potůčků, obtížně přístupných mokřadů s vodními plochami, na prosvětlených místech i s rákosinami. V severní části najdeme jaseniny a bažinné olšiny se stálou vodní hladinou nad úrovní terénu, v okrajích s porosty vysokých ostřic. Pro zachování charakteru území je důležité zachovat rozkolísanost průtoků ve všech prameništích a potůčcích, stejně jako povrchové rozlivy, které jsou zde obvyklé 1 – 3 krát ročně. Zdejší mokřady jsou domovem mnoha obojživelníků. Ze silně ohrožených druhů zde žijí čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Pelophylax esculentus) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Z běžnějších druhů zde najdeme skokana hnědého (Rana temporaria).

Rana temporaria

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Telefon: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 37.963', E 17° 57.572'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz