česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PR Bartošovický luh 2 - Živočichové

Základní informace

Přírodní rezervace Bartošovický luh leží na pravém břehu řeky u obce Bartošovice v CHKO Poodří. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 2003 na rozloze 296,91 ha. Předmětem ochrany je nivní krajina zahrnující přirozeně meandrující tok Odry, ekosystém Horního Bartošovického rybníka s přilehlými mokřady a rákosinami, pás aluviálních luk a zalesněná říční terasa s četnými prameništi a lesními mokřady a historický ovocný sad v terase s tradičními odrůdami zdejšího regionu.

Živočichové

Stojíte na kraji rozlehlých nivních luk protkanými napřímenými drobnými vodními toky s občasným břehovým porostem. Ve stagnujících vodách se rozmnožují rosničky zelené (Hyla arborea), typické svým abnormálně hlasitým projevem a nenápadní skokani zelení (Pelophylax esculentus). Brzy na jaře, na tahu můžeme na zatopených loukách pozorovat černobílé čejky chocholaté (Vanellus vanellus). V květnu při noční procházce uslyšíme skrytě žijícího bahňáka chřástala polního (Crex crex) s výrazným nekončícím hlasem rep rep. Během celého roku můžeme na loukách pozorovat klidně stojící volavky popelavé (Ardea cinerea) i bílé (Ardea alba), které zde loví hraboše. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete i majestátního orla mořského (Haliaeetus albicilla).

Ardea alba

Horní Bartošovický rybník

Vanellus vanellus

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Telephone: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 39.787', E 18° 0.506'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz