česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PP Pusté nivy

Základní informace

Přírodní památka Pusté nivy leží na pravém břehu řeky Odry severně od města Kunín v CHKO Poodří. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1998 na rozloze 0,74 ha. Přírodní památka zde byla zřízena na ochranu unikátního zbytku výmladkového lužního lesa, periodicky zaplavovaných tůní a ohrožených druhů živočichů. Nacházejí se zde mohutné trsy lípy srdčité.

Výmladkový les

Výmladkový les, nazývaný rovněž nízký les neboli pařezina, je les, který se obnovuje z pařezových a kořenových výmladků, není tedy vysazen ani nevzniká přirozenou obnovou (náletem). Tento způsob hospodaření v lesích je nejstarší formou obhospodařování lesa. Člověk využíval od pradávna výmladkové schopnosti dřevin k pěstování především palivového dříví, k výrobě dřevěného uhlí, dřevěných nástrojů (násady, hole), kůlů, tyček, sloupků, proutěných výrobků, nábytku, košťat, řezbářských výrobků apod. Podle druhu dřeviny, účelu pěstování a výsledných produktů se stanovovala doba růstu výmladkového lesa (pařezové obmýtí). Z pohledu dnešního lesníka byla doba obmýtí relativně velmi krátká – od asi 7 let (líska) po max. 30–40 let (duby). Nejčastějšími dřevinami ve výmladkovém lese bývali: buky, duby, habry, lípy a jasany na zamokřených půdách olše a vrby.

dobrou výmladnost má habr

pařezina

pařezová výmladnost na olši

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Telephone: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 39.800', E 17° 59.805'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz