česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PP Meandry Staré Odry - Modrásek bahenní

Základní informace

Přírodní památka Meandry Staré Odry leží na levém břehu řeky mezi obcemi Mankovice a Jeseník nad Odrou v jižní části CHKO Poodří. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1999 na rozloze 25,96 ha. Území je dokladem postupné sukcese vývoje části koryta Odry uměle odříznutého od toku. Břehové porosty jsou druhově i věkově velmi pestré. Navazující louky jsou min. jednou ročně zaplavovány a tvoří přirozené ochranné pásmo. Cenným typem mokřadního biotopu nacházejícího se každoročně v zaplavovaném území jsou periodické a trvalé tůně.

Meandry Staré Odry

Modrásek bahenní

Modrásek bahenní žije na extenzivně využívaných vlhkých loukách, někdy i ve vlhkých příkopech, podmínkou jeho výskytu je rostlina krvavec toten (Sanguisorba officinalis), která je hostitelskou rostlinou pro housenky tohoto modráska. Druhou podmínkou pro existenci modráska bahenního je pak přítomnost mravenců Myrmica rubra. Samička modráska klade vajíčka do květů krvavce, housenky pak žerou v semenících 2–3 týdny, po té padají na zem, kde čekají na dělnice zmiňovaného rodu mravenců. Ty je zanesou do svých mravenišť, kde se housenky nechávají od mravenců krmit nebo žerou kukly mravenců. V mraveništích housenky i zimují a kuklí se zde. Na jaře příštího roku se líhne nový motýl.

Modrásek bahenní

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 37.073', E 17° 55.393'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz