česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

PP Meandry Staré Odry - Živá příroda

Základní informace

Přírodní památka Meandry Staré Odry leží na levém břehu řeky mezi obcemi Mankovice a Jeseník nad Odrou v jižní části CHKO Poodří. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1999 na rozloze 25,96 ha. Území je dokladem postupné sukcese vývoje části koryta Odry uměle odříznutého od toku. Břehové porosty jsou druhově i věkově velmi pestré. Navazující louky jsou min. jednou ročně zaplavovány a tvoří přirozené ochranné pásmo. Cenným typem mokřadního biotopu nacházejícího se každoročně v zaplavovaném území jsou periodické a trvalé tůně.

Živá příroda

Cenné jsou především břehové porosty rostoucí podél meandrujícího ramene Staré Odry. Rostou zde převážně dřeviny tak zvaného tvrdého luhu, jako jsou dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm vaz (Ulmus leavis). Podrost tvoří střemcha obecná (Prunus padus), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), vrba křehká (Salix fragilis) a vrba bílá (Salix alba). V trvale zamokřených částech přírodní památky převládají olše lepkavá (Alnus glutinosa) a olše šedá (Alnus incarna). Periodické i trvalé tůně jsou domovem mimo jiné mnoha druhů obojživelníků. Na navazujících loukách byl pozorován silně ohrožený motýl modrásek bahenní (Phengaris nausithous).

Alnus glutinosa

PP Meandry Staré Odry

Ulmus leavis

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Telephone: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 37.486', E 17° 54.648'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz