česky english deutsch polski <<< >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

NPR Polanská niva - Fauna a flóra

Vedle obojživelníků a ptactva vázaného na vodu žijí v rezervaci také vzácné a ohrožené druhy savců. Hojní jsou zástupci letounů, např. netopýr vodní (Myotis daubentoni), netopýr stromový (Nyctalus leisleri) či netopýr parkový (Pipistrellus nathusii). Podél Odry žije silně ohrožená vodní šelma vydra říční (Lutra lutra) a rovněž silně ohrožený bobr evropský (Castor fiber), který je se svou váhou až 30 kg naším největším hlodavcem. V lesích a remízcích můžete často zaslechnout „flétnový“ zpěv žluvy hajní (Oriolus oriolus) či pozorovat četné druhy lesních ptáků sýkorky, šoupálky, brhlíky či strakapoudy.

Rozsáhlé luční porosty tvoří asi třetinu rozlohy rezervace. Jedná se nepravidelně zaplavované, tzv. aluviální psárkové louky přímo vázané na říční nivu. Na loukách dominuje tráva psárka luční (Alopecurus pratensis). Z výrazně kvetoucích druhů rostlin lze pozorovat pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), kostival lékařský (Symphytum officinale), Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) či toten krvavec (Sanguisorba officinalis). Totenové louky jsou vhodným prostředím pro výskyt modráska bahenního (Maculinea nausithous).

aluviální psárkové louky

Castor fiber

Lychnis flos-cuculi

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 45.935', E 18° 10.978'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz