česky <<<

Parky Ostravy - Poruby

Park u zámku II.

Flóra

Jitrocel kopinatý /Plantago lanceolata L./ vytrvalá, 10 – 30 cm vysoká bylina. Léčivka, účinná proti kašli, zevně se používá na rány. Popenec brečťanovitý /Glechoma hederacea L./ vytrvalá, na neudržovaných plochách až 40 cm vysoká bylina. Jako většina rostlin z čeledi hluchavkovitých je i tato léčivá. Kontryhel obecný /Alchemilla vulgaris L./ léčivá bylina. „Rosa“ na listech je přebytečná voda, kterou rostlina vylučuje. Latinský název souvisí s alchymisty; ve středověku kapky sbírali a využívali je při hledání kamene mudrců. Lípa malolistá /Tilia cordata/ též lípa srdčitá. Dorůstá 30 a více metrů. V lidovém léčitelství jsou vysoce ceněny květy. Javor mléč /Acer platanoides/ strom dosahující výšky 25 až 30 m. Stáří stromu je maximálně 300 až 400 let.

Kontryhel obecný

Fauna

Sýkora koňadra /Parus major/ má rozmanité hlasové projevy, imituje hlasy jiných ptáků. Hnízdí až dvakrát za sezónu. Mláďata krmí převážně housenkami (i 500 denně), čímž velmi úspěšně regulují výskyt hmyzích škůdců. Sojka obecná /Garrulus glandarius/ živí se především rostlinnou stravou, zvláště pak žaludy a bukvicemi, které si na zimu uschovává do skrýší. Hnízdí od května do června. Vosa obecná /Vespula vulgaris/ jedovatý blanokřídlý hmyz. Své hnízdo si staví obvykle v zemi, žije v něm celá vosí kolonie – až 2000 jedinců. Živí se nektarem, sladkým ovocem, loví mouchy a malý hmyz. Mravenec obecný /Lasius niger/ představuje jednu z nejpočetnějších skupin hmyzu na Zemi. Konzumuje různé rostlinné a živočišné zbytky. Často ho můžeme najít ve společnosti mšic, kde se živí sladkými výměšky.

Sojka obecná

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz