česky <<< >>>

Parky Ostravy - Poruby

Park u zámku I.

Flóra

Sedmikráska chudobka /Bellis perennis L. Si/ vytrvalá, 5 – 15 cm vysoká bylina. Kvete i sedm měsíců v roce. Dodnes používaná jako léčivka. Řebříček obecný /Achillea millefolium L./ vytrvalá, až 90 cm vysoká bylina. Léčivka nesoucí jméno Trójského hrdiny Achillea, který touto rostlinou údajně ošetřoval své spolubojovníky. Vrbina penízková /Lysimachia nummularia L./ vytrvalá bylina s plazivými, čtyřhrannými lodyhami o délce 10–50 cm. Je využívána v lidovém léčitelství. Dub letní /Quercus robur/ dorůstá výšky až 45 m. Zralého věku dosáhne až ve 100 letech a může se dožít i 1500 let. Hluboké kořeny tvoří spojení se spodní vodou, proto bývá častěji zasažen bleskem. Odolný proti větru. Javor klen /Acer pseudoplatanus/ listnatý strom dosahující výšky až 30 m a obvodu kmene i přes 300 cm. Stáří stromu dosahuje maximálně 300 až 400 let. Listy dosahují velikosti do 12 cm.

Vrbina penízková

Fauna

Kos černý /Turdus merula/ částečně tažný pták, adaptovaný na život v blízkosti člověka. Samice je na rozdíl od samce hnědavá. Dožívá se až 20 let. Jiřička obecná /Delichon urbica/ na rozdíl od vlaštovky obecné má krátký, málo vykrojený ocas a výrazný bílý kostřec (partie na svrchní straně těla nad ocasem). Hnízdí v polokulovitých hnízdech. Octomilka obecná /Drosophila melanogaster/ druhové jméno z řečtiny znamená „černobřichá“. Tyto tzv. „ovocné mušky“ jsou využívány jako laboratorní zvířata. Rumenice pospolná /Pyrrhocoris apterus/ ve střední Evropě hojně rozšířený druh ploštice. Dorůstá velikosti okolo 1 cm. Živí se sáním semen rostlin, mrtvých živočichů či vajíček hmyzu. Vyskytuje ve větších skupinách.

Roměnice pospolná

GPS pozice

N 49° 49.383', E 18° 10.130'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz