česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra - Poolší 2

Heřmanický rybník a okolí 5

Základní informace

Jedná se o soustavu vodních nádrží a rozsáhlými porosty rákosin mezi městy Ostrava, Rychvald a Bohumín v nivě řeky Odry. Území tvoří pět rybníků: Heřmanický rybník, Lesník, Záblatský rybník, Figura a Nový stav a protékají jím dva vodní toky – Vrbická a Bohumínská Stružka. Mimo to do Nového stavu ústí potok Bystřinka. Heřmanický rybník slouží od roku 1972 k zadržování slaných důlních vod. S tím souvisí i specifické složení rybniční vody, která je silně mineralizovaná a obsahuje zvýšený obsah jódu a bóru. Zbylé rybníky jsou rybníkářsky obhospodařovány. Území je součástí sítě Natura 2000 jakožto evropsky významná lokalita (EVL) Heřmanický rybník, jejíž výměra činí 478.9617 ha a zahrnuje všechny jmenované rybníky. Hlavním předmětem ochrany je zde čolek velký (Triturus cristatus), který se rozmnožuje v tůních s bohatou vodní vegetací a bažinách v okrajových partiích rybníků s rozsáhlými rákosinami. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů. Jedním z nich je i nenápadný pták ťuhýk šedý (Lanius excubitor).

Lanius excubitor

Ťuhýk šedý

Ťuhýk šedý je pták velikosti kosa, patřící do řádu pěvců. Obývá především meze a remízky uprostřed polí. Loví hmyz a drobné hlodavce, ostatní ptáky až do velikosti kosa, plazy, obojživelníky a příležitostně i ryby. Na kořist útočí obvykle rychlým náletem z vyvýšeného místa, občas loví i za letu. Kořist zabíjí svým silným zobákem a často ji pak nabodává na trny keřů nebo zakliňuje do vidlic stromů, kde slouží jako krátkodobá zásobárna potravy. Jako jediný z ťuhýků u nás zůstává i v zimě. Patří mezi ohrožené zákonem chráněné druhy.

Lanius excubitor

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 53.945', E 18° 18.859'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz