česky <<< >>>

Strážnickými vinohrady

Vinohradnictví v Sudoměřicích

Sudoměřice spadají do Slovácké, bývalé Strážnické, vinařské podoblasti. K velkému rozvoji vinic tu dochází začátkem 15. století, kdy v obcích strážnického panství se uplatňovalo tzv. „Horenské právo“ z roku 1417, které stanovovalo řád – pravidla pro vinohrady, pro práci ve vinicích a pro šenkování vína. Za přestupky – krádeže a poškozování vinic platily přísné tresty – mučení i popravy, které se konaly na šibeničním místě zvaném Golgata u Strážnice. Důkladné předpisy tohoto horenského práva jsou svědectvím, jaký význam mělo pro naše předky pěstování vinné révy. V 16. století bylo u nás osázeno vinicemi asi 300 ha pozemků a Sudoměřice byla největší vinařská obec Strážnicka! O velké důležitosti vinařství v naší obci dokládá obecní pečeť z r. 1640, nesoucí název „ Sudoměřice – obec – dědina“ a uvnitř pečeti je znázorněno vinohradnické nářadí – vinařský nůž a radlice. V současnosti se v obci rozkládá 86 ha vinic v několika vinařských tratích z nichž nejstarší má tradiční název Stará hora, dalšími tratěmi jsou pak trať Hronové, Vápenky a Díly za zahradou. V obci funguje od roku 1960 organizace zahrádkářů, vinařů, kteří se snaží udržovat lidové tradice spojené s pěstováním révy a výrobou vína. Sklepní ulička se začala budovat od počátku 80.let 20. století v bývalém korytu potoka (Starý potok). Sklepy jsou novodobé ,ale jsou architektonicky velmi vyvážené a navazují na slovácké tvarosloví. Soukromé sklepy byly povolovány s podmínkou, že vlastníci budou nuceni strpět případné využití pro účely civilní ochrany a komplex měl sloužit jako úkrytové místo (protiatomové kryty) pro polovinu obyvatel obce. Dnes naštěstí mají sklípky jiné využití a celý areál slouží pro setkávání přátel při sklence dobrého vína, ale také jako zázemí při pořádání různých akcí pro širokou veřejnost. V 80 tých letech 20. stol. se také začalo s výstavbou zahrádkářské budovy, ke které byl v roce 2004 dostavěn obecní sklep pro 200 lidí a postupně se objekt přestavuje pro celoroční ubytování s vinotékou a občerstvením. Od roku 2010 je v okolí sklepů veden turistický okruh „Hudební stezka Dolinečka“ s odpočívadly a informačními panely o folkloru, víně a krajině v okolí Sudoměřic.

Užitečné informace

Nacházíte se: Sudky odpočívadlo u sklepů

GPS pozice

N 48° 51.824', E 17° 15.435'
[GPX]

[MAPY.CZ]